ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Download:  Objednávka reklamy (doc.)

Online záväznú prihlášku vyplňte jednotlivo za každého účastníka.


 účasť v rámci členstva v ZSBK (140 eur)
 účasť bez členstva v ZSBK (190 eur)
 účasť - člen SvF STU (140 eur)
 1 ks (19 eur)
 z 4.12.19 na 5.12.19
 z 5.12.19 na 6.12.19