ORGANIZAČNÝ VÝBOR A GARANTI

Organizačný výbor:

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Ing. Katarína Gajdošová, PhD.,
Ing. Robert Sonnenschein, PhD, Helena Benedikovičová

Garanti odborných sekcií:

Chyby a poruchy betónových a murovaných konštrukcií

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Ing. Miroslav Brodňan, PhD., Stavebná fakulta ŽU Žilina

doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., BETONCONSULT, s.r.o.

Diagnostika a skúšanie betónových a murovaných konštrukcií

Ing. Patrik Ševčík, TSÚS Bratislava

Ing. Peter Paulík, PhD., STU Bratislava

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Fakulta stavební VUT Brno

Materiály na sanáciu

prof. Ing. Adolf Bajza, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Ing. Vladimír Živica, DrSc., ÚSTARCH SAV Bratislava

doc. Ing. Jiří Kolísko, PhD., Kloknerův ústav ČVUT Praha

Technologické postupy sanácie

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

doc. Ing. Sergej Priganc, PhD., Stavebná fakulta TU Košice

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Fakulta stavební VUT Brno

Zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií

Ing. Katarína Gajdošová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD., Stavebná fakulta ŽU Žilina

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Fakulta stavební VUT Brno