SEKCIE A PROGRAM

ODBORNÉ SEKCIE:

Chyby a poruchy betónových a murovaných konštrukcií
Diagnostika a skúšanie betónových a murovaných konštrukcií
Materiály na sanáciu
Technologické postupy sanácie
Zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií

PROGRAM:

ŠTVRTOK 5.12.2019
13:00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV + OBED
14:00 h OTVORENIE SEMINÁRA SANÁCIA 2017

14:00 – 16:00 CHYBY A PORUCHY J. Bilčík, M. Brodňan, J. Dohnálek,

Juraj Bilčík, Július Šoltész
ANALÝZA PORÚCH STIEN BETÓNOVÝCH SÍL OD ENVIRONMENTÁLNEHO A PREVÁDZKOVÉHO ZAŤAŽENIA
Lýdia Matiašková, Július Šoltész
ANALÝZA PORÚCH STIEN CEMENTOVÝCH SÍL OD TEPLOTNÝCH ÚČINKOV
Leonard Hobst, Petr Cirkle
PORUCHY BALKONŮ PANELOVÝCH DOMŮ
Lucia Majtánová, Viktor Borzovič, Peter Paulík, Jakub Gašpárek
PORUCHY A PASPORTIZÁCIA ŽELEZOBETÓNOVÝCH MONTOVANÝCH PRIEMYSELNÝCH HÁL
Miloš Zich, Jiří Strnad
MONTÁŽ TRIBUNOVÉHO PANELU – UVOLNĚNÍ ZE ZAVĚŠENÍ
Juraj Bilčík, Vladimír Benko
AGRESIVITA PROSTREDIA POJAZDNÝCH PLÔCH GARÁŽÍ A MOŽNOSTI PREDĹŽENIE ICH ŽIVOTNOST


16:00 - 16:30 PRESTÁVKA


16:30 – 17:10 h MATERIÁLY NA SANÁCIU A. Bajza, V. Živica, J. Kolísko

Branislav Barčík
DOSTAVBA 3. A. 4. BLOKU JADROVEJ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE – OSADZOVANIE KOTVIACICH BODOV
František Girgle, Vojtěch Kostiha, Ondřej Januš, Pavel Šulák, Ivana Švaříčková, Petr Štěpánek
EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ ÚNOSNOSTI GFRP VÝZTUŽE PŘI SOUBĚŽNÉM NAMÁHÁNÍ TAHOVOU A SMYKOVOU SILOU
 17:10 – 18:30 h ZOSILŇOVANIE K. Gajdošová, R. Sonnenschein, M. Moravčík, P. Štěpánek
 
Patrik Kotula
SANÁCIE A ZOSILŇOVANIE MUROVANÝCH MOSTOV
Róbert Sonnenschein
ZOSILNENIE ŽELEZOBETÓNOVEJ STROPNEJ DOSKY A STĹPA CFRP
Mária Bolešová, Katarína Gajdošová
VÝBER VHODNÉHO SPÔSOBU ZOSILNENIA LOKÁLNE PODOPRETEJ STROPNEJ DOSKY
Ivan Hollý, Juraj Bilčík
DIAGNOSTIKA A NÁVRH REKONŠTRUKCIE PLAVECKÉHO BAZÉNA


18:30 h Odovzdávanie ceny Sanácia 2018-2019
19:30 h SPOLOČENSKÝ VEČERPIATOK 6.12.2019
7:45 – 8:30 h RAŇAJKY

8:30 – 10:10 h DIAGNOSTIKA A SKÚŠANIE P. Ševčík, J. Kucharík, P. Paulík, L. Hobst,

Peter Kyselica, Patrik Ševčík
DIAGNOSIKA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – METÓDY A SKÚSENOSTI
Peter Havlíček, Peter Paulík, Ľuboš Hruštinec, Jakub Gašpárek
DIAGNOSTIKA A NÁVRH SANÁCIE OŽĎANSKÉHO TUNELA
Peter Koteš, Miroslav Brodňan, Matúš Farbák, Jozef Jošt, Stanislav Řeháček
POSÚDENIE AKTUÁLNEHO STAVU TRIBÚNY ZÁVODISKA BRATISLAVA
Peter Paulík, Jakub Gašpárek, Peter Havlíček
POZNATKY Z DIAGNOSTIKY ŽELEZNIČNÝCH MOSTOV NA TRATIACH RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR A PIEŠŤANY – VRBOVÉ
Peter Koteš, Miroslav Strieška, Ondrej Krídla, Stanislav Řeháček
DIAGNOSTIKA A PREPOČET PREFABRIKOVANEJ PREDPÄTEJ MOSTNEJ KONŠTRUKCIE Z NOSNÍKOV TYPU KA-93

 

10:10 – 10:40 h PRESTÁVKA

10:40 – 12:20 h TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SANÁCIE S. Unčík, P. Koteš, S. Priganc, R. Drochytka

Andrej Bartók
RENOVÁCIA BALKÓNOV A OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ FMFI UK V BRATISLAVE
Vladimír Piták, Peter Vyšlan, Ľubomír Macura
SANÁCIA KAMENNÝCH KLENBOVÝCH ŽELEZNIČNÝCH MOSTOV
Ladislav Tausinger, Július Bozsik, Róbert Černaj
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ŠTEFÁNIKOVEJ UL. Č. 1 V BRATISLAVE
Jozef Závacký, Jakub Závacký
KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA PORUŠENEJ NADCHODKY V PÚCHOVE – POTRUBNÝ MOST O HMOTNOSTI 140 T A S ROZPÄTÍM 106 M NAD VÁŽSKYM DERIVAČNÝM KANÁLOM
Jan Perla
SANACE STROPNÍ KONSTRUKCE VODOJEMU
 

12:20 – 12:30 h UKONČENIE SEMINÁRA

12:30 h OBED