Členovia združenia pre sanáciu betónových konštrukcií:

Spoločnosť - Inštitúcia:

Sídlo: 

 ALLMEDIA, spol. s.r.o.  Bratislava
 BASF Stavebné hmoty, spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty  Žilina 
 HYDROSTOP, s.r.o.  Poprad
 MAPEI Slovensko, s.r.o.  Bratislava
 SAKRET Slovakia, k.s.  Trnava
 SANTECH, s.r.o.  Bratislava
 SIKA Slovensko s.r.o.  Bratislava
 S-MAT SANA, s.r.o.  Bratislava
 SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí  Brno (CZ)
 STACHEMA Bratislava s.r.o.  Bratislava
 Stavebná fakulta STU  Bratislava
 Stavebná fakulta TUKE  Košice
 Stavebná fakulta ŽU  Žilina
 Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava  Bratislava
 USTARCh - SAV  Bratislava
 VIKY s.r.o.  Nitra
 VERTICAL INDUSTRIAL a.s.  Bratislava
 ŽELEZNIČNÉ STAVEBNÍCTVO a.s.  Bratislava