Pripravované akcie:

10. seminár Sanácie betónových konštrukcií

december 2017 Kongresové centrum SAV zámok Smolenice


Uskutočnené akcie:

9. seminár Sanácie betónových konštrukcií

10. a 11. december 2015 Kongresové centrum SAV zámok Smolenice

POZVÁNKA      WEBSTRÁNKA SEMINÁRA

8. seminár Sanácie betónových konštrukcií

3. a 4. december 2013 Kongresové centrum SAV zámok Smolenice

Bližšie info   Fotogaléria

Valné zhromaždenie ZSBK pri SZSI  

17.4.2013 Bratislava

Zápisnica z VZ
Prezenčná listina z VZ
Správa činnosti za rok 2012
Správa revíznej komisie za rok 2012
Plán činnosti na rok 2014

Valné zhromaždenie ZSBK pri SZSI  

25.4.2012 Bratislava

Zápisnica z VZ
Prezenčná listina z VZ
Správa činnosti za rok 2011
Správa revíznej komisie za rok 2011
Plán činnosti na rok 2012

7. seminár Sanácie betónových konštrukcií

7. a 8. 12. 2011 Kongresové centrum SAV zámok Smolenice
 
Pozvánka - program (PDF)

6. seminár Sanácie betónových konštrukcií

8. a 9. 12. 2009 Kongresové centrum SAV zámok Smolenice
 

Príspevky a abstrakty