ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dôležité termíny:

15.10.2019             zaslanie anotácie príspevku
10.11.2019             uzávierka prihlášok do súťaže
                             uzávierka prihlášok so zníženým vložným
                             uzávierka objednávok reklamy
20.11.2019             uzavierka prijímania prihlášok
25.11.2019             zaslanie príspevku

Miesto konania

Kongresové centrum SAV v zámku  Smolenice (www.kcsmolenice.sav.sk)

Účastnícky poplatok

Účasť na seminári je podmienená uhradením účastníckeho poplatku v základnej výške 170,- € (náklady na odborný program, organizáciu, zborník, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, obedy počas 2 dní). Pre účastníkov z organizácií, ktoré sú riadnymi členmi Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií (SR) alebo SSBK (ČR) je účastnícky poplatok 140,- €.

Po termíne 10.11.2019 účastnícky poplatok 190,- €.

Pri neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, zborník  bude zaslaný poštou.

Ubytovanie

Ubytovanie v Smolenickom zámku rezervuje usporiadateľ na základe požiadavky v prihláške, ktoré si každý účastník uhradí sám priamo na mieste. Jednotná cena za ubytovanie je 40eur/osoba/noc.
Iné ubytovanie si zabezpečuje účastník sám.

Príspevok do zborníka

V prípade záujmu o prezentáciu príspevku prosíme zaslať do 10.11.2019
e-mailom, spolu so záväznou prihláškou, mená autorov, názov a krátku anotáciu príspevku. Kompletný príspevok do zborníka treba poslať najneskôr do 25.11.2019 e- mailom v elektronickej forme podľa priložených "Požiadaviek...." Organizačný výbor si vyhradzuje právo z predložených príspevkov vybrať prednášateľov na prezentáciu počas seminára. Požiadavky na príspevok

Informácie o organizačných pokynoch

Ing. Robert Sonnenschein, PhD. (02/32888549),
e-mail: robert.sonnenschein@stuba.sk