Zloženie výboru Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI

 Predseda:

 prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

 

 Členovia:

 prof. Ing. Adolf Bajza, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 doc. Ing. Sergej Priganc, PhD., Stavebná fakulta TU Košice
 Ing. Patrik Ševčík, Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava
 prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.,  Stavebná fakulta STU Bratislava,
 Ing. Vladimír Živica, DrSc. Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava
 Ing. Miroslav Brodňan, PhD., Stavebná fakulta ŽU, Žilina

 

 Tajomník výboru: 

 Helena Benedikovičová  Stavebná fakulta STU, Bratislava