12. seminár Sanácia bet. konštrukcií sa uskutoční 30. a 1. 12. 2023. 
POZVÁNKA      WEBSTRÁNKA SEMINÁRA      PROGRAM      ZBORNÍK    FOTKY  

Hlavné zameranie Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií: 

  • odborné školenia a semináre v oblasti sanácie betónových konštrukcií, 
  • udeľovanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti sanácií betónových konštrukcií,
  • technické a ekonomické informácie v oblasti sanácií betónových konštrukcií,
  • tvorba rozvojových zámerov,
  • koordinácia v oblasti štandardizácie a normalizácie,
  • koordinácia prípravy a riešenia potrieb v oblasti technického rozvoja,
  • riešenia vybraných problémov výrobnej a strojnej základne,
  • poradenská služba pri zavádzaní vybraných nových technológií.

 Odkazy na webstránky členov združenia: