Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií

Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU

 Vás pozývajú na

11. seminár

SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Kongresové centrum SAV v zámku Smolenice

  5. a 6. december 2019

 

CIEĽOM SEMINÁRA

je umožniť stretnutie širokej odbornej komunity z oblasti sanácie betónových a murovaných konštrukcií. Na tomto odbornom a spoločenskom stretnutí budú prednášatelia zo Slovenska a zahraničia informovať o stave a príčinách porúch betónových a murovaných konštrukcií, nových technológiách a materiáloch, pripravovaných a realizovaných sanáciách. V rámci diskusie bude priestor na výmenu informácií a skúseností. Dôležitou súčasťou seminára budú aj osobné stretnutia počas prestávok a spoločenského večera. Počas seminára sa uskutoční výstava dodávateľských, výrobných, projekčných a iných firiem, ktorých činnosť súvisí s problematikou sanácie betónových a murovaných konštrukcií.

Na seminári radi privítame všetkých záujemcov o problematiku sanácií betónových a murovaných konštrukcií:
¨ výrobcov a dodávateľov materiálov a strojných zariadení na ochranu a  sanáciu betónových a murovaných konštrukcií,
¨ výrobné a dodávateľské organizácie a podnikateľov z oblasti sanácie betónových a murovaných konštrukcií,
¨ projektantov, projekčné, výskumné a vývojové pracoviská, stredné odborné a vysoké školy,  skúšobné ústavy a laboratóriá,
¨   investorov, pracovníkov štátnych orgánov a územnej samosprávy,
Veríme, že seminár bude zdrojom nových poznatkov a miestom užitočných stretnutí.