ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Download:  Objednávka reklamy (doc.) 

Online záväznú prihlášku vyplňte jednotlivo za každého účastníka.


 účasť v rámci členstva v ZSBK (140 eur)
 účasť bez členstva v ZSBK (170 eur)
 účasť - člen SvF STU (140 eur)
 1 ks (19 eur)
 z 6.12.17 na 7.12.17
 z 7.12.17 na 8.12.17