SEKCIE A PROGRAM

ODBORNÉ SEKCIE:

Chyby a poruchy betónových a murovaných konštrukcií
Diagnostika a skúšanie betónových a murovaných konštrukcií
Materiály na sanáciu
Technologické postupy sanácie
Zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií

PROGRAM:

ŠTVRTOK 7.12.2017
13:00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV + OBED
14:00 h OTVORENIE SEMINÁRA SANÁCIA 2017

14:00 – 15:40 CHYBY A PORUCHY J. Bilčík, M. Brodňan, J. Dohnálek,

Miloš Zich, Jan Nováček, Vladimír Paulička, Martin Benko
BOURÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU CITYPARK RUŽINOV
Martin Moravčík, Martin Križma, František Bahleda
K AKTUÁLNEMU STAVU VYBRATÝCH PREDPÄTÝCH MOSTOV NA SLOVENSKU PO 60 ROKOCH PREVÁDZKY
Štefan Gramblička, Viktor Borzovič
NAVRHOVANIE, PORUCHY A SANÁCIA ROZNÁŠACÍCH TELIES - HLAVÍC PILOTOVÝCH ZÁKLADOV
Petr Šimúnek, Petr Štěpánek, Ivana Laníková
STROPNÍ KONSTRUKCE S KERAMICKÝMI VLOŽKAMI - HAVÁRIE, PRŮZKUM A SANACE
Miroslav Strieška, Peter Koteš
ZNEČISTENIE PROSTREDIA A JEHO VPLYV NA KORÓZIU VÝSTUŽE

15:40 – 16:40 h DIAGNOSTIKA A SKÚŠANIE P. Ševčík, P. Paulík, L. Hobst,

Peter Paulík, Patrik Ševčík, Peter Havlíček
POZNATKY Z DIAGNOSTIKY VIAC AKO 30 ROČNÝCH PREDPÄTÝCH MOSTOV V BRATISLAVE
Juraj Bilčík, Ivan Hollý
ANALÝZA ŽIVOTNOSTI BETÓNOVÉHO PRIEPUSTU Z HĽADISKA KORÓZIE VÝSTUŽE
Peter Koteš, Josef Vičan, Miroslav Brodňan, František Bahleda, Matúš Fabrák
DIAGNOSTIKA MOSTOV V OBCI VITANOVÁ
16:40 – 17:00 h PRESTÁVKA
Patrik Kotula, Michaela Spačková
DIAGNOSTIKA A REKONŠTRUKCIA MOSTA E.Č. 52019-001 CEZ RIEKU ORAVICU
Lýdia Matiašková, Július Šoltész
KONTROLA TEPLA Z HYDRATÁCIE V ZÁKLADOVÝCH DOSKÁCH A STENÁCH
Leonard Hobst, Ondřej Anton
PROBLEMATIKA RADIOGRAFICKÉ KONTROLY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V SOUČASNOSTI

17:40 – 19:00 h MATERIÁLY NA SANÁCIU A. Bajza, V. Živica, J. Kolísko

Katarína Gajdošová, Róbert Sonnenschein, Iyad Abrahoim
DLHODOBÉ VLASTNOSTI FRP MATERIÁLOV
Dagmar Lániová, Radovan Švachula, Viktor Borzovič, Jaroslav Halvonik
EXPERIMENTÁLNE OVERENIE PÔSOBENIA NOSNÍKOV VYSTUŽENÝCH GFRP
Stanislav Unčík, Vladimír Benko
VYUŽITIE EXPANZNÉHO CEMENTU NA SANÁCIU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Martin Hubka
ZVÝŠENIE ŽIVOTNOSTI BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ POMOCOU MATERIÁLOV STAVEBNEJ CHÉMIE19:30 h SPOLOČENSKÝ VEČERPIATOK 8.12.2017
8:15 – 9:00 h RAŇAJKY

9:00 – 10:40 h TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SANÁCIE S. Unčík, S. Priganc, R. Drochytka

Miroslav Brodňan, Peter Koteš, Katarína Šlopková
SANÁCIA ZÁKLADOV STOŽIAROV VVN VEDENÍ
Vladimír Piták, Karol Dobosz, Peter Vyšlan
NÁVRH REKONŠTRUKCIE PODCHODU PRE CESTUJÚCICH V ŽST ŽILINA
Pavol Kohutiar, Rudolf Hajdučík
SANÁCIA ŽELEZOBETÓNOVÉHO SILA CRH
Sergej Priganc
SANÁCIA NOSNEJ BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE PO ETAPÁCH
Dávid Bujalka
OCHRANA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PULZNOU ELEKTROOSMÓZOU

10:40 – 11:00 h PRESTÁVKA

11:00 – 12:20 h ZOSILŇOVANIE K. Gajdošová, M. Moravčík, P. Štěpánek

Leonard Hobst
ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÝCH PLAVEBNÍCH KOMOR NA PANAMSKÉM PRŮPLAVU
Pavol Kubík, Juraj Kopčák, Jakub Horník
REKONŠTRUKCIA MOSTA II/547 020 RUŽÍN
Peter Koteš, Martin Vavruš
METÓDY ZOSILŇOVANIA BETÓNOVÝCH MOSTOV
Vojtěch Kostiha, František Girgle, Pavel Šulák, Petr Štěpánek
VLIV ŠTÍHLOSTI SLOUPU NA ÚČINNOST ZESÍLENÍ OVINUTÍM FRP TKANINOU

12:20 – 12:30 h UKONČENIE SEMINÁRA

12:30 h OBED